Regio Team Noord KEaRN Welzijn

Kearn Logo

Het Regio Team Noord van KEaRN bestaat uit opbouwwerkers die meedenken bij het verbreden van netwerken, in processen, verbindingen zoeken en daar waar nodig groepen en/of individuen ondersteunen om kansen en ideeën op te pakken en te realiseren in het dorp. Hierbij kun je denken aan ouderen,jongeren,anderstaligen,vrijwilligers,.mantelzorgers en organisaties.

Als regiowerkers werken we samen met het jeugdteam en dorpenteam in de gemeente. Hierdoor zijn er korte lijnen waardoor u vraag snel terecht kan komen daar waar het hoort. Mochten er vragen zijn dan kunt u contact opnemen via: teamnoord@kearn.nl .

Als regiowerkers van Team Noord willen wij dichtbij de burger zijn. U kunt ons twee keer per week vinden op één van de volgende locaties:
Dinsdag             Heemstrastate te Oentsjerk van 14.00 tot 16.00 uur
Donderdag        It Maskelyn te Hurdegaryp van 10.00 tot 12.00 uur

Binnen het Regio Team is Mardjantie Kneefel de jongerenopbouwwerker. Haar focus ligt voornamelijk op het ambulante jongerenwerk in de dorpen, preventie, jeugd en sport en Andere KOEK (Talenten van jongeren ondersteunen). Zij biedt ondersteuning op vragen rondom jeugd- en jongerenwerk en probeer zoveel mogelijk zicht te krijgen op wat er leeft in de dorpen rondom jeugd.

Voor vragen neem gerust contact op via: mardjantie.kneefel@kearn.nl  en mobiel: 06-30010269.

Algemene contactgegevens:
KEaRN
Elingsloane 2A
9251 MN Burgum

www.kearn.nl
0511-46 52 00
info@kearn.nl