Volkstuindersvereniging “De Singelwrotters”De Singelwrotters

Contactgegevens Secretariaat: 
Waling Dykstrastrjitte 15
9061 BL Gytsjerk

T  058-2562142
E  singelwrotters@hotmail.nl
B Bankrekening: NL83RABO0362.717.257

Aanmeldingen:
Om voor een perceel in aanmerking te komen kunt u zich aanmelden bij H.Hoogendoorn.
T 058-2563948
E hhoogendoorn@zonnet.nl


“De Singelwrotters”

De volkstuinvereniging is een enthousiaste vereniging van tuinliefhebbers die aan de Singel in Gytsjerk een complex volkstuinen onderhoud. U kunt daar percelen grond huren van 100m2 voor een redelijk bedrag. Het complex leent zich uitstekend voor verbouw van groente en fruit, zo’n 80 huurders maken hier nu al gebruik van en verbouwen hun eigen groenten, zeer gezond en lekker.

Eén keer per jaar wordt er in het najaar een ledenvergadering gehouden waarbij ieder lid zijn inbreng kan doen. Twee keer per jaar verschijnt er een nieuwsbrief van het bestuur met tuininformatie.

Ook is het mogelijk om via de vereniging gezamenlijk zaad en mest in te kopen.
In de maand augustus houdt de vereniging een open-dag, waar producten uit de gehele tuin worden aangeboden en waar u alle informatie kunt krijgen.