1102, 2016

Ontwikkelingen scholen Trynwâlden

Nu de resultaten van het gemeentelijk onderzoek bekend zijn, is het duidelijk hoe inwoners de toekomst van de scholen in Trynwâlden zien. “De uitkomst op hoofdlijnen is dat de inwoners van Gytsjerk hebben aangegeven een school in het dorp te willen houden. De voorkeur gaat daarbij uit naar het samenvoegen van beide scholen.”

In de Einekoer […]

1002, 2016

Tip 8: Proef luierrecycling

Elke maand staat een andere afvalactie in de belangstelling en dat is nu de Proef luierrecycling.

Ouders van kinderen die nog in de luiers zitten kunnen via onderstaande link een container bestellen waar ze luiers in kunnen doen. De luiers worden op deze manier gerecycled en de grijze container een stuk leger! Als de kinderen uit […]

1002, 2016

“Ho! net yn’e KLIKO” Deelt weer €100 uit!

Wij gaven deze maand €100 aan de directeuren van alle vier de basisscholen in Gytsjerk en Oentsjerk. Dit is een bedankje voor hun hulp bij de start van de actie in September 2015. Het is ook bedoeld als aanmoediging om op school afval goed te scheiden. Paul Palmboom en Wim Haalboom praten met ze.

Willy Jarir […]

902, 2016

Nieuws uit Gytsjerk! Mensen die mee doen aan de actie ‘Ho net yn’e Kliko” hadden een groene kaart!

Een kaart aan uw container?
Onze afvalcoaches checken de komende tijd of het afval goed gescheiden wordt. De kaart die zij aan uw container hangen, laat zien hoe u met uw afval omgaat. Adressen die een gele kaart ontvangen worden geregistreerd. De afvalcoaches kijken dan later of ze iemand thuis aan treffen om tekst en uitleg […]

602, 2016

Psy-fi festival 2016

Onlangs is bekend geworden dat het festival Psy-fi in 2016 wederom in recreatiegebied De Groene Ster zal worden georganiseerd, zij het onder gewijzigde voorwaarden. Zoals eerder gemeld heeft Dorpsbelangen veel signalen ontvangen over de geluidsoverlast die dit festival met zich mee brengt.

Het bestuur heeft middels een brief aan zowel de gemeente Leeuwarden als de gemeente […]

3101, 2016

Eerste samenwerkingsovereenkomst Verenigingen Met Trynergie gesloten

Op dinsdag 20 januari heeft Trynergie de eerste samenwerkingsovereenkomst met een van de Trynwâldster verenigingen gesloten. Volkstuinvereniging De Singelwrotters

[…]

1801, 2016

Tweede prijswinnaar Actie Ho! net yn’e KLIKO!

Het is alweer de tweede keer dat na loting de maandelijkse prijs van € 100 is uitgekeerd voor Ho! Net yn’e Kliko. Deze maand is dat Frans Andriesse. Hij moet lachen als hij hoort dat hij prijswinnaar is. “Ik heb een sticker op mijn grijze Kliko geplakt, maar verder heb ik er niks voor hoeven […]

1801, 2016

Glasvezel in Gytsjerk

Hoogwaardig breedband op het Friese platteland: samen maken we het mogelijk! De Provinsje Fryslân en coöperatieve vereniging Fryslân Ring
nodigen u van harte uit om uw stem te laten horen middels een peiling van de behoefte onder burgers, bedrijven en andere […]

601, 2016

Vrachtwagens in de problemen door ijzel‏

Op 5 januari 2016 was het raak met ijzel. Twee vrachtwagens kwamen vlak na elkaar in problemen op de J.H. Riemersmastrjitte. Zij stonden dwars op de weg en konden geen kant meer op. Door een collega chauffeur, die zijn zware vrachtwagen daar geparkeerd had, werden ze met groot materiaal en handkracht weer in het gareel […]

501, 2016

Gytsjerk wil graag dorpshuis bij zwembad

Dorpsbelangen Gytsjerk werkt samen met de gemeente Tytsjerksteradiel aan een plan om een nieuw dorpshuis te combineren met het zwembad De Sawn Doarpen.

Het bad is al oud, verouderd en afgeschreven. Alles – behalve het ketelhuis – zou moeten worden afgebroken en opnieuw gebouwd. Daar kan dan ook mooi een zaal van 100 vierkante meter bij […]