Over Dorpsbelangen Gytsjerklogo dorpsbelangen

Wat doet Dorpsbelangen Gytsjerk

Beleid
Door de gemeentelijke en provinciale overheden wordt het uit te voeren beleid bepaald. Dorpsbelang kan het namens de inwoners van het dorp kritisch bekijken. Door regelmatig in gesprek te gaan over het voorgenomen beleid kunnen aanbevelingen worden gedaan.

Goed contact
Wij zien als vereniging graag dat de leden actief meedenken om de gemeenschap leefbaar te houden. Als vereniging staan we open voor ideeën en wensen vanuit de bevolking. Daarbij is een goed contact met inwoners, gemeente, partners en andere belanghebbenden erg belangrijk. Signalen kunnen worden doorgegeven aan de gemeente.

Aanspreekpunt
Dorpsbelangen is het aanspreekpunt voor de inwoners van het dorp Gytsjerk. Dorpsbelangen werkt nou samen met de omliggende dorpen en de gemeente Tytsjerksteradiel. Het bestuur van Dorpsbelang en haar commissies bestaat volledig uit vrijwilligers die zich in hun vrije tijd belangeloos inzetten voor het dorp.

Belangrijkste aandachtspunten
Op het moment zijn de belangrijkste aandachtspunten van Dorpsbelangen Gytsjerk:
-Toekomst van de scholen
-Ontmoetingsruimte en winkelcentrum
-Bibliotheek
-Zwembad
-Verkeer en veiligheid
-Dorpenteam (wet WMO)
-Campagne ‘Ho! Net yne Kliko’

ContributieWord lid
Word lid! Wist u dat u voor € 6,-  euro per jaar lid kunt worden van de Vereniging voor Dorpsbelangen Giekerk?

Onze dank dat de 800 leden (huishoudens)het werk van Dorpsbelang blijven steunen!

Alle Gytsjerkers kunnen lid worden.

Om ons werk voor de Vereniging van Dorpsbelangen goed te kunnen blijven doen, is het belangrijk om het ledenbestand op peil te houden en zelfs uit te breiden. Met uw contributie ondersteunt u belangrijke zaken, zoals AED, Sinterklaasintocht en de verspreiding van de dorpskrant ‘De Einekoer’. Het uitgangspunt is een prettig en leefbaar Gytsjerk.

Het heeft de voorkeur dat de contributie jaarlijks automatisch wordt geïncasseerd. Voor diegene die dit niet wensen kunnen wij een factuur verzorgen, hieraan zijn echter geen extra kosten verbonden.

Aanmelding
De penningmeester en secretaris ontvangen regelmatig verhuismutaties. Mutaties worden vervolgens digitaal verwerkt en bewaard. Helaas ontvangen wij geen mutatie meer via de kerkelijke organisaties, zoals in het verleden. In het kader van de privacy van onze inwoners is dit niet meer toegestaan.
Wij roepen een ieder op om verhuizingen of overlijdensberichten aan de secretaris te melden. Nieuwe leden zijn uiteraard van harte welkom. Dorpsbelangen Gytsjerk waardeert de melding van mogelijke nieuwe leden door de (buurt)verenigingen en andere organisaties. Met deze verkregen informatie zal discreet worden omgegaan.

Communicatie gaat het gemakkelijkst per mail: doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com. Nieuwe leden ontvangen als welkomstgeschenk een prachtige kleurenfolder van Dorpsbelang. Op deze manier blijft het ledenbestand ook up to date.

 

Bestuur Dorpsbelangen Gytsjerk