‘Ho! Net yn’e KLIKO’

Doch mei!

In september 2015 start de campagne Ho! Net yn ‘e Kliko!
De campagne is ontwikkeld door dorpen voor dorpen.
Doel is 25% minder restafval in de grijze container. Dit is niet alleen te bereiken door met z’n allen minder afval te produceren maar ook door ons afval beter gescheiden weg te gooien.

Wêrom?

Van de inhoud van onze grijze containers is meer dan de helft verkeerd weggegooid blijkt uit onderzoek. Papier, kleding, tuinafval….er zit van alles in wat er niet in thuis hoort. Hierdoor kan het niet meer gerecycled worden en wordt het verbrand.
Zonde van de grondstoffen en zonde van het geld!

Net yn’e kliko

Het overgrote deel van het verkeerd weggegooide afval bestaat uit GFT en papier. Daarnaast gaat het om textiel, elektrische apparaten, Klein Chemisch Afval en verpakkingsglas. De dorpen die meedoen aan de campagne gaan de uitdaging aan om deze zes soorten afval niet meer in de grijze kliko te gooien.

Voor deze soorten afval geldt voortaan: Ho! Net yn’e Kliko!
Plastic, metaal en drinkkartons mogen (in Friesland) wél in de grijze kliko want die worden achteraf door afvalverwerker Omrin uit het afval gehaald.

Ja, ik doch mei!

Container-Ho-net-yne-kliko-Fryslan-202x302

Dorpsbewoners laten zien dat ze meedoen door de campagne-sticker Ho! Net yn ‘e Kliko! op hun kliko te plakken!!

Heb je de sticker aangebracht, maar heb je je nog niet officieel hebben aangemeld? Dan doe je niet mee aan de loting elke maand en ding je niet mee naar de prijs. Ben je vergeten om de sticker op de container te plakken en wil je een nieuwe aanvragen? Hieronder staan de gegevens om een nieuwe sticker aan te vragen.

Schrijf je in op de nieuwsbrief en geef aan dat je wel of niet mee doet met de actie.

In het campagnejaar maakt iedereen met een sticker op zijn/haar kliko kans op een bijdrage van het campagneteam aan de afvalstoffenheffing.

100 euro winnen! Wat zijn de voorwaarden?

Onder de mensen die zich officieel hebben aangemeld voor de actie wordt elke maand een loting gehouden. Er wordt een prijs uitgeloofd van €100 als bijdrage aan de jaarlijkse afvalstoffenheffing. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

  • De campagnesticker moet goed zichtbaar op de grijze kliko zitten. Ligt de sticker nog ergens in huis dan gaat de 100 euro niet door. Deelnemers die hun sticker niet op een vuilnisbak, maar ergens anders hebben geplakt, kunnen een tweede sticker krijgen om die alsnog op de grijze kliko te plakken.
  • De bewoner van het getrokken adres moet bereid zijn om een aantal vragen van het campagneteam te beantwoorden.
  • Het campagneteam mag foto’s maken en de antwoorden van de bewoner gebruiken voor publiciteit over de campagne, bijvoorbeeld  in de Einekoer.

 


 

Vragen?

Neem contact op met het secretariaat van Doarpsbelang Gytsjerk

De Tille 13, Gytsjerk mail: doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com
telefoon: 058 256 35 18 of 06 417 456 80

 

Of meer info:

www.honetynekliko.frl
Ho! Net yn’e Kliko april 2015
Glas Net yn’e Kliko! september 2015
Campagne foto’s vrijdag 18 september
Ho! Net yn ‘e Kliko! Op facebook
Papier Net yn’e Kliko! december 2015