Over Gytsjerk
Officieel in het fries “Gytsjerk” en in het Nederlands Giekerk. (vroeger Gatzerka)

Gytsjerk is een dorp in de gemeente Tytsjerksteradiel in de Nederlandse provincie Friesland. Het dorp ligt ongeveer 9 kilometer ten noordoosten van Leeuwarden.

Gytsjerk is een echt forensendorp op ca. 7 autominuten van Leeuwarden. Gytsjerk telt op dit moment ongeveer 2350 inwoners.

In het dorp zijn vele voorzieningen aanwezig. Een openbare en christelijke basisschool. Het dorp heeft een openluchtzwembad en een openbare bibliotheek. Een winkelcentrum, met vergevorderde plannen voor het bouwen van een nieuw winkelcentrum.

Fries als voertaal
De mensen die in Friesland op school zitten of hebben gezeten, krijgen het Fries onderwezen als taal, dus net als Engels. De meeste mensen in Friesland kunnen het Fries goed verstaan en in mindere maten ook spreken. Er wordt onder elkaar erg veel Fries gesproken. In de dorpen meer dan in de stad. In veel dorpen is het Fries voertaal nummer één, in de stad is dit minder, maar toch wordt ook veel Fries gesproken. En het leuke is dat het Fries ook weer verschillende dialecten heeft. Dat heeft weer te maken waar je precies bent in Friesland.

Plaatsnaamborden
Tytsjerksteradiel vormt een van de vier Friese gemeenten die het Fries hebben ingevoerd in het officiële verkeer. In de gemeente Tytsjerksteradiel vindt je alle plaatsnaamborden met bovenaan de Friese benaming van de plaats met daaronder de Nederlandse benaming. Vanaf 1 januari 1992 zijn uitsluitend Friestalig plaatsnaamborden te vinden in de gemeente Tytsjerksteradiel.

Over Tytsjerksteradiel
Tytsjerksteradiel is de vijf na grootste gemeente van Fryslân, met bijna 32.000 inwoners, verdeeld over 17 dorpen. Het gemeentehuis staat in Burgum. Vanaf 1970 is de gemeente sterk gegroeid als forenzengemeente. Het landschap is afwisselend en smûk. Met water, weiland en bos heeft deze gemeente alles wat “Fryslân moai makket”. (Alles wat Friesland mooi maakt)

Over Trynwâlden
De Trynwâlden (in het nederlands Trijnwouden) is een zandrug in de noordelijke Friese wouden, waar zich in de loop van de geschiedenis een aantal dorpen hebben ontwikkeld. Vaak wordt gedacht dat de naam is afgeleid van het oorspronkelijke drietal dorpen op de zandrug, Trijewâlden (trije is Fries voor drie). De naam is echter ouder dan de dorpen, en zou vroeger Thrimwalda zijn geweest: “in de drie wouden”. Een andere uitleg is dat de streek in de Middeleeuwen aan de heilige Catharina (vermoedelijk Catharina van Alexandrië) was gewijd.

Trynwâlden zou volgens een sage de naam afgeleid zijn van Tryntsje wâlden, naar Tryntsje (Catharina), een rijke vrouw. Tryntsje die zeven boerderijen en zeven zonen zou hebben gehad. Elk van deze zonen zou na haar dood een van de boerderijen hebben geërfd en op deze locatie een dorp hebben gesticht. Zo zou de oudste, genaamd Alde, Oudkerk hebben gesticht. Haar andere zonen – Oene, Reade, Wynse, Gyke, Rypke en Tyte – zouden Oenkerk, Roodkerk, Wijns, Giekerk, Rijperkerk en Tietjerk hebben gesticht.

Dorpen in de omgeving

Fries: Nederlands:
Wyns Wijns
Aldtsjerk Oudkerk
Oentsjerk Oenkerk
Readtsjerk Roodkerk
Mûnein Molenend
Gytsjerk Giekerk
Ryptsjerk Rijperkerk
Tytsjerk Tietjerk
Hurdegaryp Hardegarijp