Dorpskrant De Einekoer

“De Einekoer” is de dorpskrant van Gytsjerk. De krant verschijnt elf maal per jaar. De krant heeft vaste rubrieken en veel bijdragen van dorpsgenoten. Op dit moment hebben we een redactie van van zeven personen.

 

Tjikke Krijgsman foarsitter
Joy Visser – de Vries sikretaris
Ljibbe Hoeksma
Harry Talsma
Henk Sjoerdsma
Carlolien vd Zee – Rijpma Ponghâlder
Jacqueline Fournier Skruiwster

 

De dorpskrant wordt financieel mogelijk gemaakt door de adverteerders, de vereniging voor Dorpsbelangen Gytsjerk en giften. De lay-out en druk worden verzorgd door Rekladruk te Gytsjerk.

PDF’s zijn hier te downloaden.