Berichten

/Berichten

Sabeare scoort tophit met ‘OE GRIIS’

Op 1 april jl. ging in Pro Rege in Oentsjerk de jubileumcomedie ‘Oe Griis’ van Sabeare in première. Voor een enthousiaste, volle zaal  brachten de spelers en speelsters vol verve de terugblik op de turbulente jeugd van de inmiddels bejaarde en bedaarde Rypke en Tryntsje uit de Trynwâlden tot leven. Via liedjes uit de film […]

Stand van zaken multifunctionele Faunapassage Westerdyk bij Gytsjerk.

Stand van zaken multifunctionele Faunapassage Westerdyk bij Gytsjerk.

In november 2015 heeft PS in het kader Van fase 2 van de gebiedsontwikkeling de financiële middelen voor een multifunctionele faunapassage beschikbaar gesteld. Met dit budget kan een ecologisch knelpunt in de natte verbindingszone van Grutte Wielen naar het Lauwersmeer bestaat uit een gordel van moerasgebieden, te […]

Tip 10: GFT Net yn’e Kliko! Doe het zelf

Groente, fruit- en tuinafval (GFT) Net yn’e kliko…..maar gebruik het zelf!

Groen en niet grijs
40% van ons restafval bestaat uit GFT. Hier kun je geen compost meer van maken. Gooi GFT dus gescheiden weg! […]

“Ho! Net yn’e Kliko”

Fijn dat u mee doet! De actie “Ho! Net yn’e kliko” loopt goed en we zijn nu halverwege. Er zijn in Gytsjerk al 75 deelnemers en in Oentsjerk 50 . Zij hebben zich aangemeld en hebben een sticker op de container geplakt. Er zijn ook al twee keer prijzen uitgeloofd van € 100 aan ingelote, […]

Opgave voor cursus reanimatie met AED

Dit jaar starten we weer met de herhalingscursus voor de reanimatie met de AED.

U kunt mee doen en kan daarmee het AED-certificaat halen. Met dit certificaat kunt u zich aanmelden als burgerhulpverlener. Op dit moment hebben we ca. 18 burgerhulpverleners. Wanneer er een reanimatie is gemeld via 112, worden deze burgerhulpverleners via de sms gevraagd […]

Eindrapport onderzoek basisscholen en kindvoorzieningen

Beste dorpsgenoten,

In oktober ’15 heeft u een peiling kunnen invullen over de toekomst van de basisscholen in Gytsjerk en Trynwâlden. Naast de peiling zijn er rondetafelgesprekken geweest waarover u in de Einekoer heeft kunnen lezen. De resultaten van de peiling en de gesprekken zijn meegenomen in het eindrapport van een breder onderzoek naar spreiding kindvoorzieningen […]

Evaluatie (tent)feesten met livemuziek in de Trynwâlden

Evaluatie (tent)feesten met livemuziek in de Trynwâlden

Dorpsbelang Gytsjerk heeft voorgesteld om elk jaar in november de gehouden (tent)feesten in de Trynwâlden te evalueren. Ook leek het hun een goed idee om jaarlijks een evenementenkalender voor de Trynwâlden vast te stellen zodat iedereen tijdig op de hoogte is van de te houden evenementen met (live)muziek. Als […]

Vrijwilligers gezocht voor Repaircafé Ho! net yn’e KLIKO!

Vrijwilligers gezocht voor Repaircafé Ho! net yn’e KLIKO!

De actie loopt nu een half jaar. 75 mensen in Gytsjerk hebben aangemeld dat zij de sticker op de grijze container hebben geplakt. We gaan de komende maanden extra aandacht vragen om in een jaar tijd 25 % minder afval in de grijze container te krijgen. Wij organiseren […]

Aanmelding “Karakteristykpriis 2015”

Ook dit jaar kunnen er weer gerestaureerde panden voor de Karakteristykpriis worden aangemeld. De Stichting Karakteristyk Tytsjerksteradiel kent deze prijs toe als aanmoediging voor het behoud en herstel van het cultureel erfgoed in onze gemeente.

Voor de “Karakteristykpriis 2015” kan men in aanmerking komen, indien men zijn karakteristieke pand of monument “voorbeeldig” gerestaureerd heeft en weer […]

Tip 9: GFT Net yn’e Kliko!

GFT Net yn’e Kliko!

Deze maand besteden we aandacht aan Groente, fruit- en tuinafval (GFT).
Het is Groen en niet grijs! Groente, fruit- en tuinafval hoort in de groencontainer of in eigen tuin!  

[…]