Vereniging voor Dorpsbelangen Gytsjerk

Contactgegevens Secretariaat:
W. Haalboom
De Tille 13
9061 DE Gytsjerk

I   www.gytsjerkaktueel.nl
T  06-41745680
Bankrekening Dorpsbelangen Giekerk: NL54RABO0320976254
Zaken die ons dorp aangaan E-mail:
E  doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com


Het bestuur van de vereniging van Dorpsbelangen Gytsjerk bestaat uit de volgende personen:

Dhr.  H. Bosma voorzitter
Dhr. W. Haalboom secretaris
Dhr. G. Hooiring bestuurslid
Mevr. A. Agema penningmeester en notulist
Dhr. R. de Torbal bestuurslid
Dhr. M. Visser bestuurslid  ………………………………

 

Naast het  bestuur worden nog een aantal andere zaken behartigd binnen en buiten het bestuur van vereniging Dorpsbelangen Gytsjerk:

Dhr. H. Bosma ontmoetingsruimte
Dhr. M. Visser ontmoetingsruimte
Dhr. R. de Torbal verkeer en veiligheid
Dhr. W. Haalboom milieu
Dhr. M. Visser natuur
Antje Dijkstra ledenadministratie www.administratiedijkstra.nl

 


Mutaties  bestuur:

2015:
Uit dienst: Dhr. P. Nijholt en Mevr. M. Hiemstra
In dienst: Dhr. G. Hooiring

 

2014:
Uit dienst: Dhr. R. Adema
In dienst: Dhr. R. de Torbal en Dhr. M. Visser