Algemene Ledenvergadering ALV 320x118De ALV wordt gehouden op dinsdag 7 juni aanstaande, om 20.00 uur in Brasserie De Canterlanden.

Naast de gebruikelijke agendapunten zal Duurzaam Wonen een toelichting geven op fase 2 van het centrumplan. Daarnaast is er aandacht voor de nieuwe dorpsvisie. Jaap Koen Bijma van de Stichting Doarpswurk zal een toelichting geven op het ontwikkelen van een dorpsvisie. Guus Tomey van Sa Leuk Hus zal aanwezig zijn om samen met Maarten Gunsing van Driestroom uitleg te geven over Sa Leuk Hus en het concept dat hieronder ligt. De stukken voor de vergadering worden op 24 mei aanstaande op onze website geplaatst.