Ho-net-yne-kliko 320x453

Fijn dat u mee doet aan de actie Ho! net yn’e Kliko.

De actie loopt goed. Er zijn in Gytsjerk en Oentsjerk al meer dan 100 deelnemers die een sticker op de container hebben geplakt. De hoeveelheid afval in de grijze container wordt regelmatig gewogen. Die is in het eerste half jaar al merkbaar met 10 % verminderd. We zijn nu bezig met de eindsprint en moedigen iedereen aan om de komende maanden extra goed op te letten bij het verminderen en gescheiden inleveren van afval. Er zijn ook al meerdere prijzen uitgeloofd van € 100 aan ingelote, enthousiaste deelnemers.

Op 14 april was er een druk bezochte avond bij Sikma over thuis composteren en Bokashi maken. We werken samen met de vier basisscholen in Gytsjerk en Oentsjerk aan een feestelijke afronding op 17 september. Op die dag maken we ook de eindresultaten van de actie bekend. Via de website gytsjerk aktueel en via de Einekoer en het huis-aan-huisblad Actief wordt u van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden.