Logo Tytjerksterdiel 259x97

In 2012 deed het College van Tytsjerksteradiel, als reactie op het onderzoek van de Rekenkamercommissie, diverse voorstellen aan de gemeenteraad om dorpsvisies beter te benutten in het beleid van de gemeente. Hoewel de gemeenteraad deze voorstellen destijds overnam, constateert de Rekenkamercommissie nu dat het college de voorstellen nauwelijks heeft uitgevoerd.

Zie hier voor meer informatie.