Er zijn al vijf keer prijzen uitgeloofd van € 100 aan enthousiaste deelnemers in de vier dorpen die mee doen aan Ho! Net yn’e Kliko. De laatste gelukkige was Aafke van Dijk in Gytsjerk. Iedere bewoner maakt ook kans op die prijs. Doe mee met de actie en meld dit op www.gytsjerkaktueel.nl  of bij de secretaris van Doarpsbelangen. Je kunt daar ook vragen om een of meer stickers Ho! net yn’e Kliko om op de grijze Kliko te plakken. De stickers zijn ruimschoots verkrijgbaar en liggen ook klaar om mee te nemen bij groentehandel Fahner en de bibliotheek in Gytsjerk.

Prijsuitreiking aan Aafke van Dijk
Aafke van Dijk 328x292

Wij gaven deze maand de prijs van €100 aan Aafke van Dijk in Gytsjerk. Zij is uitgeloot en Paul Palmboom en Wim Haalboom van de werkgroep praten met haar over de actie Ho net yn’e Kliko. Aafke let altijd goed op en gooit niets in de grijze Kliko wat geschikt is voor hergebruik. “Arjan, mijn man, en ik waren altijd al erg oplettend. Deelname aan de actie heeft daar niets aan veranderd. We zijn heel blij met de bladcontainers die de gemeente in het najaar plaatst. Ik hark de tuin aan en stop het blad in de kruiwagen bij de buurman. Hij brengt dat netjes voor mij weg. Maar tja, niet iedereen heeft zo’n buurman”, zegt zij met een knipoog.

 

 

In de container kruipen om afval te scheiden
Aafke vindt dat er best wat meer ruchtbaarheid aan de actie gegeven kan worden. Zij vertelt dat zij niet de enige is die goed op let. “In Stiens, waar mijn zus woont, wordt oud papier ingezameld door de OMRIN. Mensen maken gebruik van een extra groene container van de gemeente en de opbrengst gaat daar naar de voetbalvereniging. Op vakantie in Terschelling maakten wij mee hoe fanatiek het kan. De campingbaas ging daar zelfs in de container staan om spullen er uit te halen die geschikt zijn voor hergebruik. Statiegeldflessen, papier en andere herbruikbare spullen viste hij er allemaal uit. Dat scheelde enorm in het gewicht van de afvalcontainer. Hij bespaarde daarmee dus ook flink in de kosten voor de afvalverwerking.”

Kapotte elektrische apparaten
“Wij maken dankbaar gebruik van alle voorzieningen die er zijn. We doen ook mee aan speciale acties, zoals het inzamelen van plastic doppen voor blinde-geleide-honden. Ik bel ook de chemocar als we klein chemisch afval hebben.” Op de vraag welke afvalfracties het lastigst zijn vertelt Aafke over haar ervaringen met kapotte elektrische apparaten. “Als je stofzuiger kapot is, koop je eerst een nieuwe en neem je de oude niet meteen mee naar de winkel. Dat betekent dus dat je eens in de zoveel tijden met oude rommel naar de Milieustraat moet. Dat kan veel handiger.” Zij is blij om te horen dat die spullen ook ingeleverd kunnen worden bij Joustra in Aldtsjerk en Verduyn in Oentsjerk. Die hebben daarvoor een contract hebben met de gemeente. Wij feliciteren Aafke en overhandigen haar met plezier de prijs van €100. Volgens ons heeft ze die dik verdiend!