Groene kaart aan container 320x180pxDe gemeente Tytsjerksteradiel heeft afvaladviseurs aangesteld, die onder andere actief zijn in Gytsjerk. Daar zijn aan Doarpsbelangen Gytsjerk vragen over gesteld. De afvaladviseurs hebben kaarten met verschillende kleuren aan de Kliko’s gehangen:

  • Groene kaart: geen afvalstoffen in uw container die er niet in horen;
  • Blauwe kaart: als er afval in de container wordt gevonden dat gescheiden had kunnen worden; bijvoorbeeld papier, groente-, fruit- en tuinafval of textiel. Deze blauwe kaarten zijn nieuw en bevatten advies over betere afvalscheiding;
  • Gele kaart: als er opnieuw of veel afvalstoffen in de Kliko worden gevonden die gescheiden hadden kunnen/moeten worden;
  •  Rode kaart: als er voor de derde keer afvalstoffen worden gevonden die niet in de container horen, zal de container niet geleegd worden.

De afvaladviseurs registreren de adressen waar zij kaarten hebben gegeven. Zij kijken of ze iemand thuis treffen om tekst en uitleg te geven en plaatsen een blauwe advieskaart. Tijdens de eerste controle actie in Gytsjerk hadden de afvaladviseurs nog geen beschikking over blauwe kaarten enzijn er daarom direct gele kaarten gebruikt. Bij een rode kaart wordt de container niet geleegd. Nadat het betreffende afval door u is verwijderd en gescheiden zal de container de volgende keer geleegd worden. Steekproef gewijs kunnen deze containers worden meegenomen voor een uitgebreide controle. Meer informatie op de website van de gemeente www.t-diel.nl