Aktueel 2016: Bestuurlijk bekeken 2016:
Samenwerkingsovereenkomst Trynergie januari 2016 januari 2016
Eindrapport spreiding kindvoorz. Tytsjerksteradiel   11 februari 2016 februari 2016
Kwalitatieve Prestatie Indicatoren per dorp 11 februari 2016 deel 1 maart 2016
Kwalitatieve Prestatie Indicatoren per dorp 11 februari 2016 deel 2 april 2016
Voorrangsregeling en situaties in Gytsjerk maart 2016 mei 2016
Rekenkamercommissie Tytsjerksteradiel 8 april 2016
Verslag ALV 2015
Jaarverslag 2015
Agenda ledenvergadering 7 juni 2016
Financieel jaaroverzicht DB Gytsjerk 2015
Nieuwsbrieven 2016:
Elektrische apparaten Net yn’e Kliko! januari 2016
GFT Net yn’e Kliko! februari 2016
GFT Net yn’e Kliko! doe-het-zelf maart 2016
Textiel Net yn’e Kliko! mei 2016