2408, 2017

Deze site wordt niet meer bijgewerkt

Deze site wordt al een poosje niet meer onderhouden.
De laatste actualiteiten van Gytsjerk kunt u vinden op https://www.trynwalden.nl/gytsjerk/.
Het is verder in de planning dat er voor Dorpsbelangen Gytsjerk komende tijd een eigen website gaat komen. Daar is nu de wacht op.
Meer informatie kunt u krijgen bij Dorpsbelangen: doarpsbelanggytsjerk@hotmail.com
Heeft u een onderwerp voor trynwalden.nl? Mail dan […]

2305, 2016

Ho! Net yn’e kliko

Fijn dat u mee doet aan de actie Ho! net yn’e Kliko.

De actie loopt goed. Er zijn in Gytsjerk en Oentsjerk al meer dan 100 deelnemers die een sticker op de container hebben geplakt. De hoeveelheid afval in de grijze container wordt regelmatig gewogen. Die is in het eerste half jaar al merkbaar met 10 […]

2305, 2016

Agenda stukken voor de ALV 2016

Agenda stukken voor de ALV 2016:
[…]

2305, 2016

Feestelijke start van Repaircafé Trynwâlden op zaterdag 28 mei 2016

Tijdens Trynsrock organiseren wij in het centrum van Gytsjerk het eerste Repaircafé voor de Trynwâlden. Er komt voor Sá Leuk Hûs aan de Canterlandseweg een Repairbus te staan uit Beetsterzwaag. Daarmee laten we zien hoe het gaat werken.

Het Repaircafé Trynwâlden gaat na de zomervakantie plaats vinden in Sá Leuk Hûs op elke laatste zaterdagochtend van […]

1805, 2016

Algemene ledenvergadering op dinsdag 7 juni 2016

De ALV wordt gehouden op dinsdag 7 juni aanstaande, om 20.00 uur in Brasserie De Canterlanden.

Naast de gebruikelijke agendapunten zal Duurzaam Wonen een toelichting geven op fase 2 van het centrumplan. Daarnaast is er aandacht voor de nieuwe dorpsvisie. Jaap Koen Bijma van de Stichting Doarpswurk zal een toelichting geven op het ontwikkelen van een dorpsvisie. Guus […]

1105, 2016

Afvalcoaches van de gemeente controleren afvalcontainers

De gemeente Tytsjerksteradiel heeft afvaladviseurs aangesteld, die onder andere actief zijn in Gytsjerk. Daar zijn aan Doarpsbelangen Gytsjerk vragen over gesteld. De afvaladviseurs hebben kaarten met verschillende kleuren aan de Kliko’s gehangen:

Groene kaart: geen afvalstoffen in uw container die er niet in horen;
Blauwe kaart: als er afval in de container wordt gevonden dat gescheiden had […]

1005, 2016

Werven van nieuwe deelnemers, E-mail je vrienden, familie, buurman of buurvrouw etc.

Wij moedigen u aan om meer deelnemers te werven voor de nieuwsbrief van Vereniging voor Dorpsbelangen Gytsjerk en de actie ‘Ho Net yn’e KLIKO’.

Meld u dus daarom aan voor onze Nieuwsbrief en geef aan dat u wel of niet mee doet aan de actie ‘Ho Net yn’e KLIKO’. […]

1005, 2016

Website beheerder(s) gezocht

Wij zijn op zoek naar website beheerder(s) die ons team komt versterken! Er is plek binnen het webteam voor iemand die op zoek gaat naar nieuwsartikelen, die relevant zijn voor de website. Doe je graag iets met computers, websites, social media of met communicatie en lijkt dit je wat?

 
Stuur dan een mailtje naar contact@gytsjerkaktueel.nl

1005, 2016

Tytsjerksteradiel betrekt inwoners bij keuze nieuwe burgemeester

Burgum, 9 mei 2016

Gemeente Tytsjerksteradiel gaat na de zomervakantie op zoek naar een nieuwe burgemeester. Om te bepalen welk type burgemeester het meest geschikt is, worden inwoners om advies gevraagd. Van dinsdag 10 mei t/m woensdag 25 mei 2016 hebben zij de mogelijkheid om hun mening te geven op basis van een aantal stellingen en […]

905, 2016

Bouwvergunning rond voor winkelcentrum en appartementen

Zoals u wellicht al heeft gelezen in Actief: de vergunning voor het nieuw te bouwen winkelcentrum
is door de gemeente verleend! We gaan er van uit dat er binnenkort kan worden gestart met het
realiseren van de bouwplannen.

De digitale tekeningen van de bouwplannen zijn in pdf beschikbaar. Dit zijn de schetsen van Adema Architecten die bij de […]